Projekt MEDYTACJA 365

Wpływ medytacji uważności na szeroko rozumiany poziom szczęścia człowieka.

Dorota Kościukiewicz-Markowska jest pomysłodawcą i kierownikiem projektu, którego celem jest zmierzenie metodami naukowymi w jaki sposób codzienna medytacja uważności wykonywana przez rok czasu wpływa na procesy poznawcze, pracę bio-elektryczną mózgu oraz szybkość reakcji na bodźce.
W projekcie udział bierze 7 osób. Rozpoczęliśmy go 23 października 2015 testami psychologicznymi, które powtórzone będą za rok. Badania kontynuujemy sprawdzając pracę bio-elektryczną mózgu metodą EEG Biofeedback. Badanie to powtórzone będzie po 3, 6 i 12 miesiącach medytacji. Następnie sprawdzać będziemy stan mózgu każdego uczestnika projektu metodą EEG i potencjałami wywołanymi, które porównywać będziemy do zapisów po rocznej medytacji.
Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w tego typu projektach w przyszłości prosimy o zgłoszenie na adres: info@szkolaszczescia.com.pl z tematem: „Projekt medytacja
Warunkiem uczestnictwa w projektach jest brak zaburzeń osobowości i zdrowie psychiczne.
Zapraszamy do zapoznania się poniżej z pełną treścią projektu MEDYTACJA 365 :

(wersja hiszpańska (PDF) / wersja angielska (PDF)):


 

1. TEMAT BADANIA
Wpływ medytacji uważności na szeroko rozumiany poziom szczęścia człowieka.

 

2. CEL BADANIA
W dobie tak szybkiego życia, w którym “mieć” jest ważniejsze niż “być” sprawą niezwykle interesującą wydaje się zbadać te elementy, które mogą wpływać bezpośrednio na komfort przeżywanego życia, tak by w pełni odkryć swoje człowieczeństwo. Całkiem możliwe, że aktualnie mamy dostępne narzędzia, które mogą pomóc wielu ludziom w rozwijaniu pełnego, celowego i sensownego życia. Pochodząca z buddyzmu tybetańskiego medytacja uważności Shamata, koncentrująca się na 24- minutowej koncentracji na oddechu może być interesującym narzędziem. Na jej podstawie wyrósł szybko rozwijający się na zachodzie nurt zwany “mindfulness”, który jest stosowany jako antidotum głównie w przypadku stresu. Jest wiele zachodnich badań dotyczących wpływu wieloletniej medytacji na mnichach tybetańskich oraz o procesach i zmianach, jakie zachodzą w ich mózgach.
Celem naszego badania jest zweryfikowanie, czy codzienna, systematyczna medytacja prowadzona w ciągu 12-u miesięcy może wywołać efekt w naszych warunkach kulturowych i jeśli tak, to czy można wyodrębnić jakiś szczególny czynnik psychologiczny czy zmian w układzie funkcjonowania bioelektrycznego w mózgu, który w wyniku medytacji nastąpi.
Interesuje nas poznać efekty jakie wywołuje dwunastomiesięczna, systematyczna medytacja uważności na:
– poziom szczęścia
– jakość życia
– stan emocjonalny
– jakość relacji międzyludzkich
– poziom koncentracji/uwagi
– poziom relaksu
– zaangażowanie
– motywację
– stres
– stany lękowe
– stany depresyjne
– poziom troski o innych
– empatię
– dobroć
Jeśli wyniki badań okażą się pozytywne, będzie to może kluczowym zwrotem do spojrzenia inaczej na człowieka i właściwości jego umysłu. To, że moce naszego umysłu są niezbadane a sam mózg nie wykorzystuje całego swojego potencjału, to wiemy. Ale być może dzięki tym badaniom odkryjemy coś, co da nam nowe światło na to, jak wykorzystać umysł tak, by pracował on dla nas, a nie my dla jego wciąż nienasyconych i szaleńczych pragnień.
Zwiększanie się ilości procentowe osób z depresją, ze stanami nerwicowymi, ze stanami lękowymi czy z ciągłą irytacją i brakiem poczucia sensu życia jest zatrważające, dlatego potrzeba w naszych czasach skutecznych i sprawdzonych naukowo metod, które prowadziłyby człowieka ku jakiejś nowej wizji samego siebie. Wydaje się, że medytacja uważności może prowadzić do takiej kompleksowej transformacji na wielu poziomach. Może prowadzić m. in. do wglądu, po poszerzenia świadomości, do innej percepcji rzeczywistości, a co za tym idzie do bycia subiektywnie “lepszym” człowiekiem. Założeniem projektu jest, że to poczucie bycia “lepszym” nie będzie jeszcze jednym elementem do wzrostu narcyzmu, lecz zrównoważonym poczuciem własnej wartości jednostki z uwzględnieniem innych ludzi oraz z zauważeniem ich potrzeb. Być może mamy szansę na zbudowanie nowego społeczeństwa opartego na zupełnie innych zasadach. Gdzie dobro, poczciwość, empatia i dyscyplina będą nie tylko słowami z lamusa, ale kojarzyć się będą z najważniejszymi wartościami, do których będzie chciało się dążyć. W odróżnieniu do lansu, powierzchowności, biegu, narcyzmu, sukcesu i wciąż niezaspokojonych potrzeb, które zdają się wypaczać nam obraz tego, co jest ludzkie i prowadzą nas donikąd…

 

3. ZAKRES BADANIA
W badaniu będzie uczestniczyć 7 osób, które wcześniej nie medytowały bądź medytowały sporadycznie. Główną grupą badawczą będą kobiety i mężczyźni w wieku 30-40 lat.
Założeniem projektu jest, że osoby badane będą medytować codziennie, przez co najmniej 24 minuty przez okres 12 miesięcy.
 
4. HIPOTEZA BADAWCZA
Zakładamy, że po 12 miesiącach systematycznej medytacji będą widoczne zmiany w pracy bio-elektrycznej w mózgu (zmniejszy się poziom stresu, złości, wzrośnie poziom zaangażowania, motywacji, relaksu i skupionej uwagi, zmniejszy się depresja, stany lękowe). Jako, że medytacja zwiększa pole percepcji i poszerza świadomość, zakładamy również poprawę jakości życia, a co za tym idzie, poprawę relacji międzyludzkich, zwiększenie poziomu szczęścia i poprawę ogólnego stanu emocjonalnego, który zakładamy będzie bardziej adekwatny do sytuacji i bardziej z nią harmonijny.
 
5. METODY BADAWCZE
Metodą badawczą będzie medytacja uważności. Osobą, która uczyć będzie medytacji a potem sprawować pieczę nad badanymi będzie Dorota Kościukiewicz-Markowska, założycielka Szkoły Szczęścia, która od kilkunastu lat praktykuje tę metodę. Medytacji uczyła się między innymi u: Alan Wallace – Meksyk i Hiszpania, Tony Karam – Meksyk, James Low, Sakjong Mipham Rinpoche, Barbara Martens.
Dorota ukończyła studia podyplomowe z psychologii pozytywnej na Uniwersytecie SWPS oraz studia podyplomowe z Neurokognitywistyki na Pum Szczecin. Jest założycielką Szkoły Szczęścia, w której łączy narzędzia psychologii pozytywnej z medytacją uważności.
W ciągu roku przeprowadzała badania na swoim własnym mózgu wraz z Anną Okupińską na EEG biofeedback. Wyniki badań były na tyle inspirujące, że wydaje się być niezwykle fascynujące zbadanie większej ilości osób i zweryfikowanie pozytywnych efektów medytacji uważności.
 
6. NARZĘDZIA BADAWCZE
6.1. EEg Biofeedback 
Przeprowadzać będzie Sylwester Okupiński – trener II stopnia EEG Biofeedback, absolwent Neurokognitywistyki wieku dojrzałego. Wyniki diagnozować i opisywać będzie Anna Okupińska – specjalista trener II stopnia EEG Biofeedback. Specjalista z zakresu pracy oraz funkcjonowania mózgu. W swojej praktyce stosuje trening i terapię stumulacji fal mózgowych do poprawienia efektywności pracy mózgu. Absolwentka m. in. Neurokognitywistyki oraz kierunków związanych z pedagogiką.
EEG Biofeedback – diagnoza stanu fal mózgowych, przeprowadzana będzie przed roczną medytacją, po 3, 6 i 12  miesiącach systematycznej medytacji.
Projekt będzie przeprowadzany na specjalistycznym sprzęcie do EEG Biofeedbak: 5-kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych EEG DigiTrack BF z pomiarem saturacji (wysycenia krwi tlenem) i rytmu serca.
(4 kanaly EEG+Sp02 + HR)
Biofeedback EEG (ElektroEncefaloGrafia) lub neurofeedback – wykorzystuje właściwość, że mózg ludzki w ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla różnych rodzajów tej aktywności. Np. fale alfa w stanie relaksu w odprężenia, środkowe pasmo fal beta w stanie wytężonego wysiłku umysłowego, fale delta w stanie głębokiego, regenerującego snu.
 
6.2 EEG – Elektroencefalografia
Osoba odpowiedzialna – dr nauk medycznych, neurochirurg Dariusz Jeżewski – Prezes Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego oraz dr inż. Joanna Górecka
Przeprowadzany będzie w szpitalu na Unii Lubelskiej w Szczecinie przed roczną medytacją i po 12 miesiącach medytacji.
Elektroencefalografia (EEG) − nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie polega na odpowiednim rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis – elektroencefalogram.
 
6.3 Potencjały wywołane P300
Osoba odpowiedzialna – dr nauk medycznych, neurochirurg Dariusz Jeżewski – Prezes Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego oraz dr inż. Joanna Górecka
Przeprowadzane będą w szpitalu na Unii Lubelskiej w Szczecinie przed roczną medytacją i po 12 miesiącach medytacji.
Potencjały wywołane P300 – jest to jeden ze sposobów badania funkcjonowania mózgu. Pozwala ona uwidocznić zmiany w aktywności elektrycznej mózgu w związku z działaniem jakiegoś bodźca.
 
6.4 Badania i kwestionariusze psychologiczne
Przeprowadzać będzie dr Sylwia Olszewska – psycholog biznesu, trener, coach, terapeuta, doktorantka UG. Absolwentka uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – mgr psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – mgr nauk o rodzinie. Ukończone szkolenia z zakresu: Coachingu, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zachowań asertywnych, Skutecznych negocjacji w biznesie i wielu innych. Autorka wielu publikacji. Trener szkoleniowiec psychologii biznesu i technik NLP. Jako trener związana z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu WE w Szczecinie od 2009r.
Testy psychologiczne i półtoragodzinny wywiad z każdym uczestnikiem, przeprowadzane będą przed roczną medytacją i po 12 miesiącach medytacji.
Testy psychologiczne:
– D2 – Test do Badania Uwagi – Rolf Brickenkamp, adaptacja polska Dajek
– CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych – N. S. Endler, J. D. A. Parker
– KPS – Kwestionariusz Poczucia Stresu – Polopa
– STAI – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI – C. D. Spielberger, R. L. Gorsuch, R. E
– Skala Depresji Becka
– Kwestionariusz Szczęścia (OHQ) – Peter Hills, Michael Argyle, adaptacja polska R. Poprawa
– SWLS – Skala Satysfakcji z Życia – Diener
– Kwestionariusz Zadowolenie z Życia – Chodkiewicz
– INTE – Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE – N. S. Schutte, J. M. Malouff, L. E. Hall, D. J. Haggerty, J. T. Cooper, Ch. J. Gloden, L. Dornheim, adaptacja polska – Matczak
 
7. ZAKRES OPRACOWANIA WYNIKÓW
Wyjaśnieniem zjawiska zajmą się osoby biorące udział w projekcie: dr n med. Dariusz Jeżewski, dr inż. Joanna Górecka, dr Sylwia Olszewska, Anna Okupińska i Dorota Kościukiewicz-Markowska.
 
Projekt pod patronatem Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego
Pomysłodawcą i kierownikiem projektu jest: Dorota Kościukiewicz-Markowska
Projekt przygotowała: Dorota Kościukiewicz-Markowskainfo@szkolaszczescia.com.pl – tel.506 588 129

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!